top of page

אודות איזאבל וייס ז"ל

נולדה בצרפת, 1945
תואר שני בפסיכולוגיה (פריז)
לימודי אומנות וציור (פריז)

עלתה לישראל בשנת 1972
נפטרה ב-27 ליולי 2014

 

איזאבל וייס היא אמנית רב-תחומית שלא זכתה להכרה בימי חייה והתמקדה ביצירה בלבד. בתערוכות ובספר עבודות שיצא לאחר מותה היא החלה לקבל את המקום הראוי ליצירתה. הספר מציג עבודות של וייס מאז החלה לצייר ועד לשנים האחרונות, בטכניקות של שמן מים וצילום.

לדברי האוצר, אלברט סויסה: "איזאבל וייס לא נטתה אל המופשט באופן מכוון, ובוודאי שלא באופן פורמלי, כ“התנסות“. כשהיא כותבת, ”נוכחתי לדעת כמה הציור מצריך בנייה וכמה היה יכול להינתן בחינם, לו היה רק רגשי“, אנו מבינים שתחום המאבק של הציור מבחינתה נמצא בין המקום שבו הוא ”מצריך בנייה“ מחד גיסא, לבין המקום שבו הוא ”ניתן בחינם“ מאידך גיסא; כלומר שכולו מבע של רגש שאינו נשלט על ידי חשיבה מארגנת. היא שואפת לציור שבו רגש ואמת ישקו".

איזאבל וייס, ילידת 1945, החלה לצייר כבר בגיל העשרה, ומתחילת דרכה הפגינה שליטה גבוהה בשימוש בצבע. כבר בתערוכה הראשונה בה הציגה. ולאורך השנים התרשמו המבקרים מהמקוריות ומהעוצמה של עבודותיה. בשנים האחרונות לחייה, עברה לעיסוק בצילום, כשהעדשה משמשת לה מכחול, ומבטאת את נקודת המבט המיוחדת שלה על העולם. וייס החזיקה בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, וחקרה את השפעתו של ניטשה על פרויד. היא הציגה לאורך השנים במגוון תערוכות בארץ ובעולם, ונפטרה בטרם עת, ביולי 2014.

עוד על איזאבל וייס באתר ויקיפדיה.

bottom of page